Bedankt voor je stem!

152

Stemmen

PLAN #62
PLAN DOOR NAAR DE KRAAMKAMER!
’Een VMBO gericht op de specifieke ontwikkelingskenmerken en talenten van jongens.’
— Kimo Steenaart

Omschrijving

Percentueel zitten er meer jongens dan meisjes op het vmbo. Percentueel krijgen jongens vaker een lager advies omdat ze bijvoorbeeld met taal (nog) niet het gewenste niveau hebben, ongeacht of ze in iets anders uitblinken (sport/ zaakvakken/ ruimtelijk inzicht/ humor). Je zou kunnen zeggen dat jongens in het onderwijs zoals het nu is achter blijven op zichzelf; op wat ze eigenlijk zouden kunnen. Deze achterstand komt tot uiting in de zesjes cultuur, afstroom naar lagere schooltypes, gedragsproblemen in en om de school, doubleren, te laag niveau voor universitair onderwijs en schooluitval.

Dit vraagt om een nieuw type school. Een school afgestemd op het ontwikkelingstempo, de interesses, de talenten en de bewegelijkheid van (vooral) jongens. Een school die inspireert; wat kan ik, waar liggen mijn interesses, wat is er te koop (toekomst gericht), creativiteit stimuleert (op verschillende manieren over hetzelfde leren nadenken), die veiligheid biedt (het gesprek aangaat en verbindt) en die intrinsieke motivatie helpt ontwikkelen (voor jezelf, jouw leven in jouw handen). Een school die samenwerkt met ouders, die investeert in onderwijzend personeel en die een positieve en uitdagende werkomgeving biedt.

Onze nieuwe school richt zich op:
  1. De didactiek: gericht op jongens en zelfontplooiing;
  2. De ouders en hun betrokkenheid: intensievere samenwerking en betrokkenheid;
  3. De leraar en werktijden: geen fte’s, vaste werktijden, vaste werkplekken, meer coachende rol, meer pedagogisch inzicht;
  4. Maatschappelijk: leerlingen meer betrekken bij de buurt en buurt meer bij school (aspect brede school voor vo);
Concreet

• Schooltijden 09.00-17.00 (brede school voor vo). Leraren zijn ook tijdens deze uren aanwezig.

• Sport (geen gym)

• Leren plannen en leren leren

• Nederlands voor ouders (NT2 en begrip schoolsysteem) (maatschappelijk verantwoordelijkheid)

• Beroepsoriëntatie (wat is er te koop, talentontwikkeling)

• Aanname beleid dmv (creatieve) sollicitatie (leerling maar zeker ook ouders moeten gemotiveerd zijn)

• Naast AVO vakken ook: wereldreligie/ kunst (the Next Level) / tuinieren / verhalen vertellen/ computerkunde (Next Level) / muziek (next level)/ Arabisch / Filosofie (kritisch en creatief leren denken) / ondernemen (de school midden in de buurt met oog voor ondernemen (fietsreparatie winkel/ boodschappen service/ een uur kinderopvang / ruimte voor graffiti/ lunch etc

Een school die leerlingen de mogelijkheid biedt om beter te worden.

Initiatiefnemers

Mijn naam is Kimo Steenaart, afgestudeerd docente VO Engels en HBO pedagoge aan de Efa. Naast het opstarten van Huiswerkbureau Amsterdam zorg ik voor mijn twee pubers en ben ik vrijwilliger bij mentorproject Goal. Ik heb mijn visie op het onderwijs ontwikkeld vanuit zowel het perspectief van de professional als die van de klant en ik speel al jaren met de gedachte om een eigen school te beginnen. Tot aan deze ‘challenge’ had zich nog niet een mogelijkheid voorgedaan om hier daadwerkelijk vorm aan te geven.

Oproep

Ik ben nog op zoek naar mensen die samen met mij dit project verder willen ontwikkelen.